MBNepal Team

Yadab Lal Pradhan
Chair Person

Anjira Malakar
Director/MBWin Expert

Reva Rajbhandary Shrestha
Director/MBWin Expert


 1. Marketting Department

Dinesh Kumar Rajbhandari – Marketting Manager
Binaya Shrestha – Marketting Officer


 2. Customer Support

Bijaya Pradhan Shrestha - Customer Support Manager

Sr. Customer Support Officer

Pooja Pradhan Shrestha
Sabina Shakya Shrestha
Ajay Govinda Shrestha

Customer Support Officer

Rasuj Shrestha
Riwaj Shrestha
Krishna Bdr. Thapa 
Bijay Khanal
Rojan Man Sthapit
Jyoti Sikarmi


 3. Accounts and Administration

Sweta Shrestha – Administrative Officer
Pooja Bhatta – Administrative Assistant
Ram Krishna Lamichane – Account Assistant
Bikash Pyakurel-Account Assistant
Anish Pariyar – Office Assistant
Smiriti Pradhan- Office Assistant


4. Programming Department

Rashmita Shrestha – Sr. Programmer
Bikram Gurung – Programmer